TELECINE HD

Escanejem les seves bobines de cinema desde 35mm, 16mm, Super 8, 8 fins a 9,5mm FRAME A FRAME generant fitxers HD,  H264, APPLE PRO-RES, QT, .MOV, .AVI, etc…

Possibilitat de neteja química del celuloide, tractament de fongs,  empalmes, reducció de grà, correcció de color digital, etc…