TRADUCCIONS I 

TRANSCRIPCIONS

A CONTRAST traduïm qualsevol tipus de texte a qualsevol idioma, guions, llibres, textos, noticies, etc…